Meille on tullut tiedusteluja hinattavan laitteen yksittäishyväksynnästä sekä rekisteröimisestä. 29.04.2009 alkaen uutena käyttöön otetut autoon kytkettävät hinattavat laitteet on tullut esittää yksittäishyväksyttäväksi ennen käyttöönottoa. Hinattaessa näitä laitteita liikenteessä on ajossa oltava mukana yksittäishyväksyntätodistus.

01.01.2011 alkaen on uudet hinattavat laitteet täytynyt myös rekisteröidä. Kaikki hinattavat laitteet, on rekisteröitävä 31.12.2014 mennessä - myös aiemmin yksittäishyväksytyt.

Jos vaunulle on tehty jo yksittäishyväksyntä, sitä ei tarvitse enää tehdä uudelleen. Näissä tapauksissa vaunun rekisteröinti riittää, vaunua ei tarvitse viedä edes katsastuskonttorille.

Mikäli vaunun yksittäishyväksyntä on tekemättä, niin se täytyy nyt rekisteröinnin yhteydessä tehdä. Tällöin vaunun täytyy täyttää valmistumisajankohdan vaatimukset tieliikenteeseen kuten esimerkiksi valojärjestelmät, alustanosat sekä hyväksytysti testatut aisat.

 

 

Kielenvalinta

Language selection

Copyright © 2020-2021. JKS Products Ltd

 All Rights Reserved.